1. Program ramowy może ulec zmianie
  2. PIĄTEK 27.09.2024
  3. SOBOTA 28.09.2024
09:00 – 11:00

SZKOLENIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE - SALA 1


09:00 – 10:00 Inhalator edukacyjny - nowe możliwości w praktyce pediatry i pneumonologa
dr hab. Zbigniew Doniec
10:00 – 11:00 Badania czynnościowe układu oddechowego praktycznie (szczegóły wkrótce)
09:00 – 11:00

SZKOLENIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE - SALA 2


09:00 – 10:00 Badania czynnościowe układu oddechowego praktycznie (szczegóły wkrótce)j
10:00 – 11:00 Badania czynnościowe układu oddechowego praktycznie (szczegóły wkrótce)
11:10 – 13:00

Sesja I


11:10 - 11:30 Kompleksowa opieka nad chorymi na mukowiscydozę w erze leczenia przyczynowego
dr Katarzyna Walicka-Serzysko
11:30 – 12:00 Leczenie przyczynowe mukowiscydozy – kiedy rozpocząć?
dr hab. Irena Wojsyk-Banaszak
12:00 –12:20 Zespoły aspiracyjne u dzieci – konsekwencje dla układu oddechowego
prof. Grzegorz Lis
12:20 – 12:40 Możliwości i ograniczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce wad, stanów ostrych i przewlekłych układu oddechowego u dzieci
dr hab. Katarzyna Jończyk-Potoczna
12:40 – 12:50 Prezentacje ciekawych i problematycznych pacjentów przez przedstawicieli różnych ośrodków pulmonologicznych z Polski.
12:50 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 13:20
13:20 – 15:10

Sesja II


13:20 – 13:40 Diagnostyka astmy u dzieci w różnym wieku
prof. Henryk Mazurek
13:40 – 14:00 Najczęstsze pytania i wątpliwości w leczeniu astmy
prof. Marek Kulus
14:00 – 14:20 Ślad węglowy inhalatorów ciśnieniowych dozujących – co nas może czekać w najbliższych latach?
prof. Andrzej Emeryk
14:20 – 14:40 W drodze do płuc, czyli o czynnikach decydujących o efektywności terapii nebulizacyjnej budezonidem
dr Kamil Janeczek
14:40 – 15:00 Prezentacje ciekawych i problematycznych pacjentów przez przedstawicieli różnych ośrodków pulmonologicznych z Polski.
15:00 – 15:10 Dyskusja
16:10 - 17:30

Sesja III


16:10 – 16:30 Lizaty bakteryjne w chorobach alergicznych układu oddechowego – co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy?
prof. Andrzej Emeryk
16:30 – 16:50 Miejsce innowacji i AI w leczeniu inhalacyjnym astmy
dr hab. Zbigniew Doniec
16:50 – 17:10 Nowoczesne techniki bronchoskopowe – zastosowanie u dzieci
dr Andrzej Pogorzelski
17:10 – 17:30 Próby prowokacyjne w chorobach układu oddechowego u dzieci
dr hab. Joanna Peradzyńska
17:30 – 18:15 Quiz bronchoskopowy
08:15 - 09:45

SZKOLENIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE - SALA 1


08:15 – 09:45 Leczenie niewydolności oddychania u dzieci
lek. Stanisław Bogusławski
08:30 - 09:30

SZKOLENIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE - SALA 2


08:30 – 09:30 Nowoczesne metody rehabilitacji układu oddechowego
mgr Justyna Konopczyńska-Brodzik
09:45 – 11:40

Sesja IV


09:45 – 10:05 Dane epidemiologiczne – ważny marker skuteczności szczepień
prof. Anna Skoczyńska
10:05 – 10:25 Zapalenie zatok przynosowych u dzieci
dr Piotr Rapiejko
10:25 – 10:45 Zapalenia płuc u dzieci – aktualne wyzwania
prof. Katarzyna Krenke
10:45 – 11:05 Neuroendokrynna hiperplazja wieku niemowlęcego – aktualny stan wiedzy
dr Honorata Marczak
11:05 – 11:25 Prezentacje ciekawych i problematycznych pacjentów przez przedstawicieli różnych ośrodków pulmonologicznych z Polski.
11:25 – 11:40 Dyskusja
11:40 – 12:00
12:00 – 13:30

Sesja V


12:00 – 12:20 Paradoksy i pułapki w USG płuc
dr hab. Janusz Kosiak
12:20 – 12:40 Immunoterapia swoista dla pulmonologów
dr hab. Paweł Majak
12:40 – 13:00 Personalizacja terapii inhalacyjnej u dzieci z astmą
dr Kamil Janeczek
13:00 – 13:20 (wykład w przygotowaniu)
dr hab. Wojciech Feleszko
13:20 – 13:30 Dyskusja
13:45 – 16:00

Sesja VI


13:45 – 14:05 Zapalenie płuc z nadwrażliwości – zasady postępowania
dr Joanna Lange
14:05 – 14:25 Rola pulmonologia w opiece nad pacjentami z dystrofią mięśniową Duchenne'a
dr hab. Eliza Wasilewska
14:25 – 14:45 Gruźlica, problem wciąż aktualny
dr Teresa Bielecka
14:45 – 15:05 Niewydolność oddychania dla pulmonologów
lek. Stanisław Bogusławski
15:05 – 15:50 Quiz radiologiczny
15:50 - 16:00 Dyskusja i zakończenie
16:00 – 16:50
© Copyright 2024 Medical Experts. All Rights Reserved. Realizacja Studio Nexim | www.nexim.net