Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej. Nasze spotkanie planowane jest w dniach 27 i 28 września 2024 roku w Warszawie. Będzie ono okazją do zapoznania się z postępami pneumonologii dziecięcej, które dokonały się w ostatnim czasie, utrwalenia i pogłębienia wiedzy z zakresu chorób układu oddechowego oraz wymiany doświadczeń między ośrodkami pulmonologicznymi działającymi w naszym kraju.  Pragniemy kontynuować zapoczątkowane w zeszłym roku prezentacje przypadków problematycznych pacjentów, które zainicjowały ożywione dyskusje w trakcie ubiegłorocznego Zjazdu. Zaplanowane warsztaty oraz quizy będą okazją do nabywania umiejętności praktycznych.

Udział w Zjeździe będzie niósł ze sobą także możliwość bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, co sprzyja integracji naszego środowiska. Przyniesie to, miejmy nadzieję, rozwinięcie nie tylko współpracy klinicznej ale i wieloośrodkowej współpracy naukowej.

Ponieważ choroby układu oddechowego to najczęstsze schorzenia wśród dzieci tematyka Zjazdu powinna zainteresować nie tylko pulmonologów dziecięcych ale także pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz alergologów.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do przyjazdu do Warszawy i wzięcia udziału w VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

Prezes Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Image
© Copyright 2024 Medical Experts. All Rights Reserved. Realizacja Studio Nexim | www.nexim.net